Werkwijze

Hoe maken wij de websites

D

e websites worden op basis van gekozen (responsive) template gemaakt. Deze templates fungeren in feite als leidraad tot een complete website, die uiteindelijk aan de wensen van de klant voldoet.

Hoe gaan we te werk...

  • U maakt een keuze uit één van onze templates. Aanpassing van bestaande website behoort ook tot de mogelijkheden. In beide gevallen nemen wij contact met u op over verder wensen en invulling.

  • Na eerste invulling van uw wensen, maken wij een concept-site waarin de look&feel (=de uitstraling van de site qua kleur en opbouw) al goed tot uitdrukking komt. In deze fase worden nog diverse aanpassingen uitgevoerd in nauwe samenwerking met de klant.

  • Hierna volgt uitwerking van de concept-site naar werkende website. Details worden aangepast en functionaliteiten worden toegevoegd.

  • Na goedkeuring van de klant van definieve website, kan de site online gezet worden.

  • Nadat de site werkzaam is opgeleverd wordt de klant geinstrueerd over het bijhouden van de site met het bijbehorende CMS.

  • Afhankelijk van het gekozen service-pakket zijn er diverse mogelijkheden voor toekomstig onderhoud van de website.webtraject
©2015, IWD